Tidligere virksomheder

 

The Data Company
Selskabet blev etableret i september 2018 som i et partnerskab mellem Virkplan, The Call Company og The Company Group. Selskabet skulle have sit fokus på at ”forudsige morgendagens kunde”. Her blev kunder som Greenpeace, Ase, Tryg, Norlys m.fl. hjulpet med dataindblik og formidling. I sit første regnskabsår skabte virksomheden en omsætning på 1,3 mio. kr. og et positivt resultat på godt 300 tkr. I år to steg omsætningen til små 5 mio. kr. og et resultat på ca. 400 tkr. Men grundet markedsændringer og nye strategier gik parterne sammen for at finde en ny ejer til selskabet. Denne blev fundet i juni 2022, hvor selskabet blev solgt for et ikke offentliggjort beløb.

The Job Company
Selskabet blev stiftet i 2012 for at etablere og drive konceptet – en jobportal for studerende. Dette blev således til studiejob-danmark.dk Portalen samt koncept blev solgt videre til jobportalen ungarbejde.dk. The Job Company har siden arbejdet med vikarforretning, men valgte at lukke forretningen I starten af 2021. Dette skyldtes et nyt strategisk fokus indenfor området, der nu gik mere mod serviceområderne ”uddannelse” og ”opkvalificering”.

The Phone Company
Selskabet blev stiftet i 2014 for at at etablere og drive mobilselskabet ViMobil, der var tænkt som en indsamlingskanal for landets NGO’er og foreninger. Konceptet var, at de midler der traditionelt gik til markedsføring skulle gå direkte videre til en god sag, man selv valgte. Selskabet havde ca. 2.500 abonnenter, da det blev solgt til et stort teleselskab, der desværre ikke fortsatte konceptet.

The App Company
Selskabet blev etableret i år 2017 med henblik på at starte, udvikle og drive App konceptet ”Friendit” der har en social profil, herunder CSR og donationsaspekter. Desværre lykkedes det ikke at få foreningerne og NGO’erne til at benytte den mulige indtægtskilde, hvorfor at selskabet blev lukket.

The Finance Company
Selskabet blev etableret i 2019 med henblik på at hjælpe kunder og de øvrige virksomheder i koncernen med regnskab, bogholderi og CFO funktioner. Virksomheden fik et datterselskab i Irland, men måtte desværre lukke fordi den primære partner flyttede til udlandet og selskabet kunne umiddelbart ikke driftes uden.

Ny Banegårdsgade 48
8000 Aarhus C

Whistleblower Service
CVR: DK33052766