Overvejelser forud for funding

Når du søger funding til din forretningsidé er det vigtigt at du gør dig nogle overvejelser.

Herunder har vi skitseret nogle af de vigtigste ting, som vi generelt oplever at mulige samarbejdspartnere og långivere er interesserede i at vide lidt mere om:

 • En budgetoversigt
 • Likviditetsbudgetter, resultatbudgetter og balancebudgetter
 • Graden af sikkerhed for omsætningen
 • Værdiansættelsen ud fra en 10-årig budgetperiode
 • Tanken bag en tilføjelse af likviditet

 

En budgetoversigt

Når du udarbejder en budgetoversigt er det en god idé at modellen er fleksibel, og kan tage højde for i hvilken grad den nødvendige tilførte kapital er lån og investeret kapital.

Det kan være en god idé at lave tre scenarier i PDF-format med dine kommentarer omkring den rigtige investor i forretningsplanen; 100% lån, 100% investeret kapital, og en cirka halvvejs. 

 

Likviditetsbudgetter, resultatbudgetter og balancebudgetter

Det er naturligvis vigtigt at have likviditetsbudgetter, men resultatbudgetter og balancebudgetter er også vigtige, og er for investorer ofte vigtigere end likviditetsbudgettet, når først man er kommet ud over spørgsmålet om der er likviditet nok i vækstfasen umiddelbart efter investeringen.

 

Graden af sikkerhed for omsætningen

Der er altid nogle usikkerheder i budgetter, og især i salgsbudgettet er det en fordel, hvis man har en stillingtagen til hvor høj grad af sikkerhed, der er for den omsætning, man har budgetteret med.

En bank/investor vil formentlig bruge meget tid på at læse dit skriftlige materiale grundigt igennem og derfor er det klogt at:

  • inddele omsætningen i kategorier, der viser sandsynligheden for, at det kommer til at blive realiseret, og i forretningsplanen beskrive hvordan de forskellige kategorier af omsætning bliver ”angrebet”. 
  • uddybe dine forventninger til fx distributører og disses afsæt af dine produkter. Det giver et stærkere indtryk. Har de f.eks. bundet sig til et vist køb hos dig, eller givet tilsagn om et planlagt køb? Hvordan ser jeres aftale med dem ud i forhold til eksklusivitet (begge veje)?
  • beskrive hvad der sker, hvis forventningerne til omsætningen stiger/falder 20% fra det budgetterede? Kan virksomheden bære at omsætningen ikke realiseres, og er den i stand til at kapitalisere på en upside, hvor det går bedre?

 

Værdiansættelsen ud fra en 10-årig budgetperiode

Ved at vise værdiansættelsen ud fra en 10-årig budgetperiode og en DCF (Discounted Cash Flow) model, med en perpetuity factor efter det 10. år, kan du også selv hurtigt se effekten af hvis der skrues på salget.

 

Tanken bag en tilføjelse af likviditet

Det er vigtigt at du viser investorerne hvad tanken med tilføjelsen af likviditet er, og hvordan pengene kommer ind i firmaet, i stedet for at de blot bliver omdannet til en payout til ejerne.

Beskriv grundigt hvad kapitalen skal bruges til og hvilken udvikling det vil føre til.

 

Lad os kigge din idé igennem

Vi tilbyder dig at kigge din forretningsidé igennem i sømmene så du har et bedre startgrundlag, når du skal videre med den. Men du kan også blive en del af vores familie og nyde godt af alle de fordele det giver dig.

 

Indsend din forretningsidé

Ny Banegårdsgade 48
8000 Aarhus C

Whistleblower Service
CVR: DK33052766